Комунальний заклад СЗШ№10 Кам'янської міської ради

 
Аналіз роботи закладу

Звіт директора про роботу навчального закладу за 2016 - 2017 навчальний рік

Управлінський моніторинг

 

         Найважливішим фактором динамічного розвитку суспільства є забезпечення високого рівня освіти. Державна політика в галузі освіти спрямована на удосконалення системи управління освітою на всіх рівнях і характеризується посиленням участі громадськості в управлінні школою, переходом на нові освітні моделі, інноваційні системи навчання, виховання і розвитку особистості, які наближаються до стандартів європейської освіти.     

         Управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.

         Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним та тижневим планами.

Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішньошкільного контролю.

         Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.

         На початок 2016-2017 навчального року у закладі навчалися 515 учнів, на кінець року 521 учень. Рух учнів за рік: вибуло 9 учнів, прибуло – 15 (+6 учнів) Укомплектовано 18 класів, середня наповнюваність класів – 28,9 учнів. Школа І ступеня – 9 класів/257 учнів, школа ІІ ступеня – 7 класів/220 учнів, школа ІІІ ступеня – 2 класи/44 учня.

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця проживання родини, і пов'язана з переїздами.

 

Кількість учнів у закладі за останні 3роки

 

 

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

 

К-сть учнів

Рух учнів

К-сть учнів

Рух учнів

К-сть учнів

Рух учнів

Школа І ступеня

234

 

+2

225

-4

257

+8

Школа ІІ ступеня

 

208

-1

241

-2

220

-2

Школа ІІІ ступеня

21

 

-2

40

0

44

0

Всього

 

463

-1

506

-6

521

+6

 

 

Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2016-2017 навчальному році були:

·        організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;

·        спільна робота з ДНЗ №33;

·        контроль за відвідуванням учнями навчальних занять;

·        організація навчання за індивідуальною формою;

·        організація роботи з підготовки учнів до навчання в школі «Школа майбутнього першокласника».

Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

Відповідно до соціального паспорту на кінець року в школі навчалися:

·        дітей, позбавлених батьківського піклування – 17

·        дітей з багатодітних родин – 78

·        дітей з малозабезпечених родин – 0

·        дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 2

·        дітей, батьки яких брали участь у АТО - 9

·        дітей-інвалідів – 4

Соціальний паспорт закладу

 

 

         У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом навчального року вчителями двічі було проведено обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей з пільгових категорій у вересні  та січні, складено акти обстеження.

Усі діти пільгових категорій, були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням.

         До свята Нового року діти пільгових категорій відвідували різноманітні  концерти та отримали новорічні подарунки.

Влітку 2017 року дітям пільгових категорій (18 осіб: 15- діти з багатодітних родин, 1- дитина, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та 2 дітей, батьки яких брали участь у АТО ) було організовано оздоровлення в дитячому  закладі відпочинку на базі школи. 6 дітям пільгових категорій організовано літнє оздоровлення в заміських таборах відпочинку.

         У 2016-2017 навчальному році навчально-виховний процес було організовано відповідно до наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, департаменту з гуманітарних питань міської ради на основі навчального плану закладу та навчальних програм з предметів з метою забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідає потенційним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і схильностей.

         На вивчення предметів навчального плану на 2016-2017 навчальний рік було виділено 523 навчальних години. Із них 30,5 годин варіативної складової та 5 годин на індивідуальну форму навчання.

 

Моніторинг якості навчальної діяльності

 

         У школі навчається 521 учень, атестовано за рік 451 учень.  Якість знань за 2016-2017 навчальний рік становить 41% (в минулому навчальному році – 40%). Високий рівень навчальних досягнень мають 6% (6%) учнів, достатній – 35% (34%), початковий – 9% (6%).

         На першому ступені навчається 257 учнів (атестовано 188 учнів). Якість їхніх знань – 53% (54%). На високому рівні закінчили навчальний рік 12% (15%) учнів, на достатньому – 41% (39%), на середньому – 43% (46%).

         Другий ступінь нараховує 220 учнів, якість знань – 32% ( в минулому році – 29%). На високому рівні навчається 1% (0,4%) учнів, на достатньому – 31% (29%), на початковому – 14% (10%). Претендентів на свідоцтво з відзнакою - немає.

         Учнів на ІІІ ступені – 44. На високому рівні – 6% (3%), на достатньому – 39% (45%) учнів, середньому – 50%, початковому – 6% учнів.

         Найвищий якісний показник мають учні 2-Б класу – 78% (класовод Бурмістрова Г.С., 3-А класу – 67%  (класовод Петрушкова Н.Ф.), 4-А класу – 57% (класовод Шаталіна В.Є.), 4-Б класу – 53% (класовод Каніболоцька Т.А.)

          Особливу увагу привертають до себе класи - 9 (класний керівник Пятенко І.А.) та 6-А (класний керівник Бєлянінова А.М.), якісний показник у яких найменший, 9 – 19%, 6-А клас – 21%.

 

Якісний показник навчальних досягнень учнів

 

Критерії   порівняння

2014-2015 навчальний рік

2015-2016 навчальний рік

2016-2017 навчальний рік

 

1 – 3     бали

4 -  6     балів

7 -  9     балів

10-12     балів

% успішності

% якості

 

33 - 9%

188 - 49%

133 - 35%

27 - 7%

91%

42%

 

24 - 6%

242 - 54%

153 - 34%

28 - 6%

94%

40%

 

41- 9%

224 - 50%

160 - 35%

26 - 6%

91%

41%

 

 

           

               Рівень навчальних досягнень учнів у 2016-2017 н.р.

 

 

З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2016/2017 навчальному році були здійснені такі заходи:

·        поновлений шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів школи;

·        поновлена наукова-методична база з питань роботи з обдарованими дітьми;

·        проведений шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;

·        організована робота з підготовки та участі учнів школи в міському етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;

·        проведена робота з підготовки та участі учнів школи у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів  МАН;

·        організована робота з підготовки та участі учнів школи у міському та всеукраїнському етапах предметних турнірів;

·        організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

·        організована робота гуртків та факультативів за бажанням учнів;

·        забезпечене інформування про всі досягнення учнів школи.

         Робота колективу школи, яка проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді і створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності, має свої позитивні результати. Як відомо, дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, створення умов для збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні змагання: Всеукраїнські олімпіади, турніри, Інтернет-олімпіади, інтерактивні конкурси.

Аналізуючи роботу ШМО під час організації і проведення шкільного та міського етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України слід відзначити, що в даному напрямку вчителі працюють несистематично й неактивно. 48 учнів школи взяли  участь у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із 15 навчальних предметів.

          Аналізуючи результати участі учнів школи в міських предметних олімпіадах можна зробити висновок, що учні школи мають результати на рівні минулого року. Учениця 11 класу Голобока Анастасія  посіла ІІ місце на міській олімпіаді з інформатики. Учениця 11 класу Зінченко Альбіна  взяла участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Дніпропетровського відділення Малої академії наук України.

Протягом 2016-2017 навчального року учні школи брали участь у  конкурсах, акціях, оглядах:

-         Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» – 46 учні;

-         «Олімпус» (німецька мова) – 19 учнів;

-         Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч» – 28 учнів;

-         «Колосок»  – 17 учнів;

-         «Орлятко» - 12 учнів;

-         літературно-мистецькому конкурсі «Собори наших душ»;

-         фестивалі-конкурсі художньої творчості «Віват, талант!»;

-         міському етапі Всеукраїнського конкурсу літературних творів «Олімпійський рух: історія та сьогодення» «Ода юним олімпійцям України», присвяченого зимовим Юнацьким Олімпійським іграм (Шевченко Ярослава – І місце, Вірко Данило – І місце)

-         міському конкурсі творчих робіт «Зима-чарівниця» (І місце);

-         міському конкурсі юних екскурсоводів (І місце);

-         міському етапі Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Знай та люби свій край» (І місце);

-         міському етапі Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»;

-         міських та обласних спортивних змаганнях.

          Учні 10-11 класів взяли участь у Першому обласному турнірі з основ підприємництва «Споживач – твоя азбука грамотності», акціях Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро) «Технологія успіху», «5 кроків до професійної майстерності».

          Таким чином, аналіз досягнень дає змогу визначити, що у 2016/2017 навчальному році була проведена більш різноманітна та результативна робота порівняно з попереднім навчальним роком щодо виявлення творчих здібностей та розвитку обдарованості учнів. Але результати, яких досягли учні, недостатньо високі. Це свідчить про несистематичну  роботу педагогічного колективу щодо реалізації програми «Обдарована молодь». Не всі шкільні методичні об’єднання проводили плідну роботу по підготовці учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсі-захисті МАН, інтелектуальних турнірах та конкурсах тощо.

 

Методичний моніторинг

 

           Організація інноваційної, науково-методичної роботи у 2016-2017 навчальному році здійснювалась відповідно до нормативно-правових документів різних рівнів, рекомендацій ДОІППО   щодо реалізації  обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», міського науково-методичного проекту «Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії особистості в умовах розбудови громадянського суспільства» та науково-методичного проекту закладу «Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів», а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі №125 від 01.09.2016 року «Про організацію науково-методичної роботи в 2016-2017 навчальному році».

           Науково-методичний супровід інноваційних освітніх технологій здійснювався шляхом опрацювання в творчих, динамічних групах педагогів технологій особистісно орієнтованого навчання, розвиваючого навчання, проектних технологій, технології навчання як дослідження, формування творчої особистості та створення ситуації успіху, технології рівневої диференціації тощо.

           Координаційну роль в даному процесі здійснював шкільний методичний кабінет.

Протягом 2016-2017 навчального року було організовано роботу науково-методичної ради закладу,  3 методичних об’єднань вчителів – предметників – початкових класів, суспільно-гуманітарного циклу та природничо-математичного циклу, методичного об’єднання класних керівників, затверджено плани роботи, науково-методичні проблеми, над якими працювали шкільні методичні об’єднання, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Система роботи методичних об’єднань була спрямована на вивчення та впровадження сучасних інноваційних технологій навчання та виховання через різні форми:

-         впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

-         реалізація компетентнісного підходу до формування змісту освіти, організації навчального процесу, системи оцінювання і контролю за рівнем навчальних досягнень школярів;

-         технології продуктивного навчання.

         На ІІ етапі роботи  над проектом було сплановано роботу творчих груп, організовано роботу психолого-педагогічних семінарів, розглянуто наукове обґрунтування стратегій соціалізації учнів різного віку. Координація діяльності методичних служб різних рівнів була направлена на забезпечення умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів.

Були проведені всі заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.

         Протягом року вчителі школи проводили позакласні заходи в межах загальноміських, загальношкільних місячників, декад, тижнів. Згідно з річним планом роботи, протягом року проведено предметні декади, тижні: спорту, української мови та літератури, іноземних мов та зарубіжної  літератури, суспільствознавчих дисциплін, хімії, математики, географії, біології та екології, початкових класів. Під час проведення тижнів проведено відкриті уроки, конкурси малюнків, предметних газет, плакатів, творчих робіт учнів, вікторини, цікаві позакласні заходи.

         В поточному навчальному році на базі закладу проведено курси з охорони праці, міський семінар-практикум керівників шкільних Євроклубів.

         Заклад презентував свою роботу на Восьмій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти».

Продовжено роботу над регіональним (міським) педагогічним екоекспериментом «Педагогічна майстерня впровадження здоров’язбережувальних технологій в екологічному освітньому просторі Дніпродзержинського регіону». З даного питання заклад презентував свою роботу на Міжнародному форумі «Довкілля-2017» у м. Києві.

         Для організації допрофесійного навчання школярів укладено угоду з Дніпродзержинським професійним ліцеєм в рамках освітнього округу «Профорбіта». Учні 10-11 класів здійснюють профільне навчання на базі ліцею за спеціальностями кухар, оператор комп’ютерного набору, слюсар з ремонту автомобілів.

Чотири вчителя закладу Павелко А.В., Бєлянінова А.М., Подберезна І.В., Хріпко В.Г. є керівниками міських методичних об’єднань. Десять вчителів закладу були залучені до роботи в журі міських предметних олімпіад.  Учителі Хріпко В.Г., Капшук О.В. взяли участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Молодь України в контексті міжкультурної комунікації» у м. Дніпро.

         Поширюється досвід роботи вчителів школи шляхом друку матеріалів у різних фахових журналах. Вчитель історії Бєлянінова А.М. надрукувала розробку уроку історії у 8 класі (Бібліотека журналу «Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання»). Вчителі Подберезна І.В., Хріпко В.Г., Бєлянінова А.М. розмістили власні розробки уроків, виховних заходів в мережі Інтернет.

         Вчителі школи Капшук О.В., Хріпко В.Г., Подберезна І.В., Павелко А.В., Савченко Г.О. брали участь у вебінарах та тренінгах.

         Підведені підсумки загальношкільних конкурсів   «Вчитель-майстер» (Хріпко В.Г.), «Учень року» (Зінченко Альбіна, 11 клас), «Класний керівник року» (Подберезна І.В.)                                    

Проте детальний аналіз науково-методичної роботи з педкадрами свідчить про певні проблеми і недоліки:

-         не здійснюється науково-дослідницька, видавнича діяльність, педагоги закладу залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях;

-         потребує покращення робота по залученню вчителів до участі у конкурсах, підготовці матеріалів власного педагогічного досвіду.

 

Моніторинг виховної діяльності

 

          Виховна робота в навчальному закладі здійснювалась на засадах педагогіки співробітництва учнів, їхніх батьків та громадськості, спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепції громадянського виховання, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти школярів, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку та зміцнення моральних засад суспільства, Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров`я нації» тощо.

29 березня 2017  року проведене засідання педагогічної ради з чергою денною:

1.     Виховання інтересу до колективної творчої діяльності, лідерських та організаторських якостей.

2.     Дорожня карта інновацій системи виховної роботи школи.

         Засіданню педагогічної ради передували такі заходи, як місячник відкритих виховних заходів у 1-10 класах,  Інтернет - опитування випускників «Чи допомогла школа виховати лідерські якості? Чи навчила працювати в команді?» (відповідальна Бєлянінова А.М.), створення фотоколажу «Креативний портрет шкільного методичного об'єднання класних керівників», буклетів «Технологія КТС: практики реалізації», «Проектні технології в дії», «Робота з лідерами, органами учнівського самоврядування», фотовернісажу класними керівниками 1-11 класів, створення мультимедійного кейсу для класного керівника «Інновації у виховній діяльності» (відповідальна Матвєєва С.М.)  та поповнення методичної скарбнички розробками кращих виховних заходів.  Соціальним педагогом Каніболоцькою Т.А. створено презентацію  «Сучасне розуміння поняття колектив та колективна діяльність, етапи розвитку колективу».

         Соціальним педагогом Каніболоцькою Т.А. та вчителем обслуговуючої праці Папаікою А.В. проведено   анкетування, діагностування учнів з питань формування лідерських якостей, інтересу до громадської роботи, навичок роботи в колективі, здійснене узагальнення матеріалів у вигляді мультимедійної  презентації.

         Відкриті виховні заходи оцінювалися всіма присутніми членами методичного об’єднання. Найвищі оцінки отримали відкриті виховні заходи:

1.     Інтеративна гра-подорож «Хороші та погані звички?», 3-А клас (класовод Петрушкова Н.Ф.).

2.     Фестиваль родинних талантів, 2-Б клас (класовод Бурмістрова Г.С.).

3.     Інтерактивна гра «У колі правознавців», 4-А клас (класовод Шаталіна В.Є.)

4.     Свято-сюрприз «8 Березня – Жіночий день», 6-А клас (класний керівник  Шевченко С.Х.).

5.     «Пам'ятаємо. Перемагаємо»,  6-А  клас (класний керівник Бєлянінова А.М.)

 

Робота шкільних громадських організацій  

 

          Протягом  навчального року учні 1-4 класів виконали завдання  тематичних періодів: «Ми роду козацького діти», «Зимова феєрія», «Якщо хочеш змінити світ на краще», «Щоб пам'ятали».

 Діти взяли участь у святах-дійствах:

-       «Родинне спортивне свято» (кращі сімейні команди представили 2-А, 2-Б класи (класоводи  Фесан С.В., Бурмістрова Г.С.);   

-       святі-дійстві «Козачата»  (господарі свята – 3-А клас, класовод Петрушкова Н.Ф.);

-       «Осінній ярмарок» (1 місце – 3-А клас класовод  Петрушкова Н.Ф., ІІ місце – 4-Б (класовод  Каніболоцька Т.А.), ІІІ місце – 2 –Б  (класовод  Бурмістрова Г.С.);

-       День української вишиванки;

-       «Ой хто Миколая любить» (господарі – учні 4-А  класу, класовод  Шаталіна В.Є.);

-       Концерт, присвячений Міжнародному жіночому дню (учасники 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 3-В, 4-Б, 4-А класи, класоводи Фесан С.В., Бурмістрова Г.С., Петрушкова Н.Ф., Коробкова О.П., Шапран С.Б., Шаталіна В.Є., Каніболоцька Т.А.);

-       ІІІ загальношкільний «Фестиваль родинних талантів» (господарі свята -  учні 2-Б класу (класовод Бурмістрова Г.С.). Родини 1-4 класів представляли дуже гідно свої класні колективи, тому всі учасники отримали диплом лауреата фестивалю та подарунковий коровай. Не взяли участі в концертній програмі фестивалю учні та батьки 1-А, 3-В, 4-А, 4-Б класів (класоводи Адісевич Л.О.,  Шапран С.Б., Шаталіна В.Є., Каніболоцька Т.А.). У виставці родинних захоплень взяли участь усі класні колективи, найкращі роботи представила родина Крючкіних (4-А клас).

-       «Свято прощання з початковою школою 4-Б класу», підготовлене класоводом  Каніболоцькою Т.А., проведено  на високому організаційно-методичному рівні, були залучені всі учні класу. Сценарій витримано у національно-патріотичному дусі: всі діти були у національних костюмах. Вдало був дібраний пісенно-музичний матеріал, інсценівки, танцювальні номери.

-       «Свято прощання з початковою школою 4-А класу» проведене класоводом Шаталіною В.Є. на високому організаційно-методичному рівні. Діти дуже вміло виконували вірші, пісні, інсценівки, були  артистичними.  Відмінно діти справилися з ролями ведучих свята. Класоводом була здійснена дуже якісна підготовча робота з кожним учасником заходу.

 

  Жовторотики  брали участь у  загальношкільних акціях, конкурсах:

-       Конкурс класних куточків (кращий куточок – 2-Б клас (класовод Бурмістрова Г.С.), 3-А (класовод Петрушкова Н.Ф.), 4-А (класовод Шаталіна В.Є.), ІІ місце – 3-В клас ( класовод  Шапран С.Б.), Ш місце – 2-А, 4-Б (класоводи Фесан С.В., Каніболоцька Т.А.);

-       «Польова пошта» (привітання ветеранів війни та вчителів-ветеранів з Днем визволення міста;

-       «День доброго Ангела» (найактивніші - учні та батьки 2-А, 3-Б та класоводи Петрушкова Н.Ф., Каніболоцька Т.А.);

-       «Суперпівник-2017» - переможці  4- Б клас (класовод  Каніболоцька Т.А.), не взяли участі учні 1- 3 класів  (класоводи Барсегян Ж.А., Адісевич Л.О.,  Фесан С.В.

Протягом II семестру члени ДГО «Жовторотики» виконали завдання двох тематичних періодів: Жовторотики  брали участь у  загальношкільних святах, акціях, конкурсах:

-       «Польова пошта» (привітання ветеранів війни та вчителів-ветеранів з Днем  Перемоги. Слід особливо відзначити учнів 3-А, 2-Б класів,  (класоводи Петрушкова Н.Ф.,  Бурмістрова Г.С.),  які систематично вітають ветеранів (в т.ч. вчителів-ветеранів), надають їм гуманітарну допомогу;  

-       «Диво-валентинка» (1-4 класи) (найактивніші учасники – 4-А та 4-Б класи (класоводи Шаталіна В.Є., Каніболоцька Т.А.);

-       Посвята в жовторотики учнів 1-х класів була підготовлена та проведена класоводами 1-х класів Адісевич Л.О., Барсегян Ж.А.

 

         Переможцем серед класних колективів 1-4 класів у рейтинг-змаганні став 2-Б клас (класовод Бурмістрова Г.С.).

Серед недоліків у роботі класоводів 1-4 класів слід зазначити:

-       відсутність системи в організації чергування класоводів та проведенні  «Веселих перерв» для учнів 1-4 класів, ефективного керівництва цим процесом спільно з черговими учнями з боку  класоводів. Протягом ІІ семестру не мали зауважень з цього питання  класоводи Бурмістрова Г.С. та Петрушкова Н.Ф.;

-       не оформлений стенд «Кращі  творчі роботи жовторотиків».

Основою діяльності ДГО «Синій птах» (учнів 5-11 класів) є колективні творчі справи, що проводяться за колективними творчими періодами (КТП). Протягом I семестру в рамках КТП проведені такі основні виховні заходи:

1.     Свято першого дзвоника.

2.     Відкриття шкільної спартакіади.

3.     Конкурс класних куточків (І місце – 10 клас (класний керівник Подберезна І.В.), 6-А (класний керівник Папаіка А.В.), ІІ місце –6-Б, 7 клас, 9 клас (класні керівники  Шевченко С.Х., Дашевська Л.А., Пятенко І.А.); не взяли участі в конкурсі 8-А, 8-Б, 5 клас (класні керівники Капшук О.В., Городецька М.В., Матвєєва С.М.)

4.     «Осінній ярмарок» (1 місце – 8-Б клас (класний керівник Городецька М.В.),  ІІ місце – 7 клас (класний керівник Дашевська Л.А.), ІІІ місце – 6-Б, 8-А (класні керівники  Шевченко С.Х., Капшук  О.В.)

5.     День української вишиванки.

6.     Творчий проект до Дня вчителя  «Від усієї душі!» (господарі – учні 10 класу, класний керівник Подберезна І.В.). Узяли участь класні колективи 5, 6-Б, 7 класу, 8-А, 8-Б, 9 класу (класні керівники Матвєєва С.М., Шевченко С.Х., Дашевська Л.А., Капшук О.В., Городецька М.В., Пятенко І.А.)

7.     День Українського козацтва. Учнями 7 класу (класний керівник Дашевська Л.А.) було реалізовано проект «Козацька скарбниця», що включав такі заходи: оформлення стіннівки, проведення екскурсій у шкільному музеї, гра-випробування для учнів 5-6 класів  (переможцями квесту стали учні 6-Б класу, ІІ місце – 6-А клас, Ш – 5 клас)

8.     Заходи до Свята нового року: конкурс стіннівок  (переможці 5-А клас, 7-А клас , класні керівники  Папаіка А.В., Капшук О.В., конкурс  «Суперпівник – 2017»,  (переможці – 6-А клас), «День доброго Ангела». 

9.     Новорічна казка для жовторотиків та учнів 5-6 класів була підготовлена учнями 11 класу (класний керівник Городецька О.О.)

10.                       Для учнів 7-11 класів 27 грудня учні 9 класу (класний керівник Пятенко І.А.) представили свій новорічний проект «Мюзикл «Сон у новорічну ніч»»  

11.                       Загальношкільний театралізований творчий проект до Дня святого Валентина «Історія одного кохання». Кращі інсценізації представили класні колективи 10 класу, 8-Б, 6-А, 6-Б класів (класні керівники  Подберезна І.В., Городецька М.В., Бєлянінова А.М., Шевченко С.Х.)

12.                       Концертна програма до Дня 8 Березня  (учасники: 5 клас, 6-А, 6-Б, 7 клас,  8-А, 8-Б, 9 та10 класи) (відповідальні 6-А клас, класний керівник Шевченко С.Х.)

13.                       Свято останнього дзвоника «11 сходинок золотого дитинства» (26 травня 2017 року) було проведене на традиційно високому методичному рівні, витримані всі вимоги щодо проведення урочистого заходу.  Слід відзначити якісну підготовку виступу жовторотиків 3-А класу (класовод Петрушкова Н.Ф.), підготовку яскравого оформлення свята (відповідальна вчитель обслуговуючої праці Папаіка А.В.) та флешмобу «10 х 10» (відповідальна вчитель фізичної культури Горб Т.І.)

Згідно з графіком випустили стіннівки учні  6-10 класів (класні керівники  Шевченко С.Х., Бєлянінова А.М., Дашевська Л.А., Капшук О.В., Городецька М.В., Пятенко І.А., Подберезна І.В., Городецька О.О.)

У рейтингу класних колективів переможцями за номінаціями стали:

-       «Краща реалізація соціально важливих проектів» - 6-Б клас (класний керівник  Шевченко С.Х.);

-       «Зразкова клумба» - 10 клас (класний керівник Подберезна І.В);

-       «Кращий спортивний клас» - 11 клас (класний керівник Городецька О.О)

          Звітно-виборчі збори ДГО «Синій птах» призначено на початок вересня 2017 року.

Поряд з цим слід зазначити, що, хоч в учнів школи помітно підвищилася активність, самостійність, але результативність роботи в органах учнівського самоврядування ще недостатньо висока. Вища синьоптахівська рада недостатньо контролювала стан чергування по школі. Черговими класами  не проводились  у системі рейди з перевірки зовнішнього вигляду, санітарного стану кабінетів, ділянок, якості виконання ранкової зарядки.

Основними справами членів окремої дитячої сотні «Соколята» МГО «Кодацтво Запорозьке»  стали:

-       участь у міському етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).    Козацький рій «Соколята» в міському етапі посів загальне 15 місце (керівники рою Горб Т.І., Хріпко В.Г., Бєлянінова А.М.). Кращий результат «Соколята» показали на етапах «Ватра», «Відун» та «Туристична смуга перешкод» (відповідальні Хріпко В.Г., Бєлянінова А.М.,  Горб Т.І.);

-       проведення екскурсій у шкільному музеї  Українського козацтва та історії школи;

-       участь у міському фестивалі музеїв з міні-експозицією «Козацька зброя»;

-       участь у «Козацьких розвагах у КПЛ» 13.10.16;

-       випуск тематичної газети до Дня Українського козацтва;

-       змагання юних музеєзнавців – членів ОДС «Соколята»  «Як козаки скарб шукали»13.10.16.

Музей Українського козацтва та історії школи поповнився новими експонатами, допоміжними матеріалами   завдяки ефективній співпраці класних керівників з батьками та  учнями 1-11 класів в рамках акції «Експонат для шкільного музею».

 

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота

 

           Одним із пріоритетних напрямків роботи навчального закладу є створення умов для збереження фізичного здоров'я учнів, залучення їх до систематичних занять фізичною культурою та спортом.

           Щорічно за підсумками медичного огляду, що проводиться у навчальному закладі на початку поточного навчального року, здійснюється розподіл учнів на медичні групи.

           Контроль за станом викладання фізичної культури здійснюється щорічно відповідно до плану роботи навчального закладу на поточний навчальний рік.

           Відповідальною за проведення спортивно-масової роботи у школі є вчитель фізичної культури Горб Тетяна Іванівна, яка завжди вміло та творчо підходить до проведення загальношкільних спортивних заходів, працює над зміцненням матеріально-технічної бази спортивного залу.

           Згідно з річним планом виховної роботи та календарем міських спортивних змагань протягом навчального року проведено:

                 - Тиждень фізкультури та спорту, у рамках якого проведено відкриття шкільної спартакіади (проект 8-Б класу «Спортклуб», класний керівник Городецька М.В.),  «Родинне спортивне свято» (1-4 класи), конкурс міні-рухавок «Одна данс-хвилина», велоестафету (5-11 класи), єдиний олімпійський урок (1-11класи), екскурсію в шкільному музеї «Наші випускники – майстри спорту»  (відповідальна Бєлянінова А.М.)

                 -  Змагання з легкої атлетики.

                 - Змагання з настільного тенісу (переможці  шкільних та призери міських змагань  Пономаренко Владислав - 9 клас,  Грицан Денис - 10 клас, Обертас Артем - 11 клас, Гордієнко  Ольга - 11 клас, Голобока Анастасія - 11 клас)

                 - Змагання з шашок.

                 - Змагання з танцювальної аеробіки (1 місце – 11, 8-А , 6-А  (класні керівники  Городецька О.О., Капшук О.В.,  Папаіка А.В.), ІІ  місце - 9 клас, 6-Б, 7 клас (класні керівники  Пятенко І.А., Шевченко С.Х.,  Дашевська Л.А.), Ш місце – 5 клас,  8-Б клас (класні керівники  Матвєєва С.М., Городецька М.В.). Не взяли участі в змаганнях  учні 10 класу (класний керівник Подберезна І.В.).

Взяли участь у:

     -  міських змаганнях з черліденгу ( 2 місце);

     - районних змаганнях фестивалю «Нащадки козацької слави» (ІІІ місце в районному етапі);

     -  міських змаганнях з футболу;

     -  районних  змаганнях «Мама, тато, я - спортивна сім'я» ( У місце);

     - конкурсі віршів, малюнків «Олімпійський Рух: історія та сьогодення» (міський етап) – два перших місця;

     -  міських змаганнях «Старти надій» (відповідальні Люсік Д.В., Горб Т.І.).                                                                            

           На базі школи у 2016-2017 навчальному році працювало 2 секції спортивного спрямування (волейбол, футбол), які відвідували 65 учнів.

           Традиційним у школі є конкурс на кращий спортивний клас, ведеться рейтинг участі класних колективів у цьому конкурсі. Переможцем конкурсу став класний колектив 11 класу.

           У школі працює секція футболу (тренер Люсік Д.В.),  у якій тренуються учні  1-х класів,  2-4 класів, 5-8 класів. Тренер методично грамотно проводить тренування старшої та молодшої груп. Залучає до секції учнів з девіантною поведінкою. Проводить товариські, навчальні матчі збірної школи зі збірними ДЮФШ «Надія».  Але проблематичним є набір до старшої групи секції, що відбивається на якості підготовки команди до участі у змаганнях міського рівня.

З 2015-2016 начального року учні та вчителі школи беруть  активну участь у Всеукраїнському проекті «Чесна гра».

У 2016-2017 розпочато реалізацію превентивного проекту «Спорт заради розвитку».

           З метою пропагандистської та агітаційної роботи в навчальному закладі оформлено сучасні стенди з фізкультурно-масової роботи, в т.ч. стенд «Кращі спортсмени».

           У навчальному закладі постійно здійснюються заходи щодо підтримки існуючої матеріально-спортивної бази у належному стані.  

 

Організація роботи з предмета «Захист Вітчизни» та військово–патріотичного виховання

 

           Традиційними у школі стали такі заходи, як єдині уроки пам’яті,  зустрічі з ветеранами війни (операція  «Польова пошта», шефство над ветеранами війни, прибирання та покладання квітів до Стели по вул. Широкій (відповідальні учні 9 класу, класний керівник  Пятенко І.А.), екскурсії у шкільному музеї, міському історичному музеї, перегляд документальних та художніх фільмів, присвячених Другій світовій війні (відповідальна керівник Ради музею Бєлянінова А.М.), участь у міській акції «Хвиля пам'яті» 26.11.2016, 11.05.2017 (відповідальні Горб Т.І., Матухно В.В.). Проведено заходи, присвячені:

      -         Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав (зустріч з учасником бойових дій в Афганістані Гордієнком В.І. – 11 клас, класний керівник Городецька О.О.)

     -          Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги:

-         Єдиний урок пам’яті в 1-11 класах;

-         зустрічі з ветеранами війни, операція «Турбота»;

-         конкурс малюнків «Салют, Перемого!» (відповідальна Шаталіна В.Є.);

-         створення класних куточків, присвячених Дню Перемоги  у 1-11 класах (найяскравіші та найзмістовніші:  2-Б, 3-А, 4-А, 4-Б, 6-А, 8-А,  10 класи, класні керівники Бурмістрова Г.С., Петрушкова Н.Ф,, Шаталіна В.Є., Каніболоцька Т.А., Бєлянінова А.М.,  Дашевська Л.А., Капшук О.В,, Подберезна І.В.);

-         екскурсії в шкільному музеї (відповідальна Бєлянінова А.М.);

-         проект «Пам’ятаємо. Перемагаємо» (відповідальна Бєлянінова А.М.);

-         створення відеофільму за проектом «Пам'ятаємо. Перемагаємо» (відповідальна Бєлянінова А.М.)

 

Робота щодо організації оздоровлення учнів

 

           Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.08 р. №375-VI із змінами, на виконання регіональної Програми оздоровлення та відпочинку дітей Дніпропетровської області у 2014-21 роках, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 27.12.2013 року № 507-23/УІ (зі змінами), рішенням виконавчого комітету Кам’янської міської ради від 22.03.2017 р. № 67 «Про організацію в місті оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2017 року»,  наказів департаменту з гуманітарних питань № 129  від 06.04.2017 «Про організацію роботи  закладів  відпочинку  з денним перебуванням на базі установ освіти міста влітку 2017 року», наказу по КЗ «СЗШ №10» від 16.05.2017 № 102 а/г «Про організацію роботи табору відпочинку «Синій птах» з денним перебуванням на базі  закладу влітку 2017 року та з метою створення належних умов для організації відпочинку та оздоровлення дітей  влітку 2017 року улітку 2017 року на базі школи працював  пришкільний табір «Синій птах», у якому  було оздоровлено 72 учні, з них 18 дітей пільгових категорій (15 –  діти з багатодітних родин, 2 – діти учасників АТО,1 – дитина, що постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС). Упродовж  зміни  працювало  3 загони.  Тривалість зміни становила 13 днів. Режим роботи табору відпочинку становив  9 годин на день.

           Робота ДТВ з ДП  була спрямована на забезпечення змістовного дозвілля дітей та збереження їхнього здоров’я. Закладом відпочинку проводилася робота щодо створення необхідних умов для безпечного перебування дітей. У закладі було складено та затверджено план роботи на відпочинковий період. Упродовж роботи табору щоденно проводилася ранкова гімнастика, спортивні заходи. Щоденно діти мали можливість вирушати на різноманітні екскурсії та культпоходи. Найбільш популярні: відвідування ЦПР та ДТ, розарію, планетарію, басейну «МіКомп» тощо. Щоденно на сайті навчального закладу розміщувалась інформація про кожен день відпочинку у таборі та фотозвіти про проведені заходи.

 

           Діти пільгових категорій, що відпочивали у шкільному таборі

     

Співпраця з батьками

 

          З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. Зараз особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

- оптимальне формування мережі навчальних закладів;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- формування здорового способу життя;

- реалізація освітніх програм тощо.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

На батьківських зборах розглядалися  питання:

- попередження дитячого травматизму;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;

- організація правової та правоосвітньої роботи;

- вплив сім’ї на середовище дитини;

- організація навчального року, проведення ДПА, ЗНО;

- літнє оздоровлення;

- проведення ремонтних робіт у заладі протягом року та в літній період.

         Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, вчителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята.

Проблемними у системі виховної роботи залишаються:

1.  Рівень вихованості учнів 6-А, 6-Б, 8-Б класів.

2.  Робота класних органів учнівського самоврядування.

3.  Відсутність керівної ролі шкільних органів учнівського самоврядування.

4.  Якість проведення класних годин.

5.  Індивідуальна робота з учнями та батьками.

6.  Виконавська дисципліна класних керівників, ведення ділової документації, «Віртуальної учительської»

 

Створення комфортних умов навчання та виховання

 

       Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується в належному санітарно-гігієнічному стані, відрізняється чистотою та охайністю. Своєчасно проводяться поточні ремонти.

       З метою підготовки до 2017-2018 навчального року за рахунок батьківських коштів у приміщенні школи проведено косметичний ремонт харчоблоку, спортивної зали, коридорів та сходів, ремонт цоколю, покраска спортінвентарю, заміна та ремонт сантехнічного обладнання у туалетних кімнатах. 

Батьківськими комітетами класів проведено косметичні ремонти навчальних кабінетів, капільний ремонт кабінету інформатики, заміна вікон у кабінетах №22, 23, 26, 31, заміна стільниць, спинок, меблів, дошок у кабінетах №9, №17, 26, 30, придбано жалюзі у кабінетах №9, 15.

З метою підготовки до 2017-2018 навчального року за рахунок бюджету та спонсорських коштів у закладі було:

1.      Проведено капітальний ремонт покрівлі, водопідведення та водовідведення.

2.      Здійснено часткову заміну стояків та промивку радіаторів.

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

·        навчально-виховний процес має тенденцію до розвитку;

·        діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення його ефективності;

·        у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;

·        школа підтримує свій позитивний імідж;

·        створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;

·        методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;

·        створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.

         Однак залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:

·        підвищення якості освітніх послуг;

·        підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;

·        активне використання комп’ютерних методичних комплексів;

·        покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.